Hej Slaveni – neslužbena ili službena himna SFR Jugoslavije?

Edukacijski video o himni Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije.

Tekst himne:

Hej Slaveni, jošte živi
Duh naših djedova,
Dok za narod srce bije
Njihovih sinova.

Živi, živi duh slavenski
Živjeće vjekov’ma
Zalud prijeti ponor pakla
Zalud vatra groma.

Nek se sada i nad nama
Burom sve raznese,
Stijena puca, dub se lama,
Zemlja nek se trese.

Mi stojimo postojano
Kano klisurine,
Proklet bio izdajica
Svoje domovine!