Kako svoju Flipgrid ideju ponuditi drugima?

Flipgrid omogućava da svoju uspješnu temu/ideju kao model ponudite drugim nastavnicima. Pri tome ne dijelite video materijale koje su učenici ostavili već samo ideju koju drugi mogu preuzeti.

Epizode iz serijala o korištenju Flipgrida:

1. FlipGrid – Kreiranje novog grida i zadatka – https://youtu.be/M0GXnhLQT7s
2. Kako učenici koriste FlipGrid na webu? – https://youtu.be/q1Xkiomz1h0
3. Kako učenici dodaju svoj video na FlipGrid? – https://youtu.be/EInz2XHE0Ag
4. Što je novo na Flipgridu (listopad 2017.)? – https://youtu.be/pAsLa9uO214
5. Što je novo na Flipgridu (studeni 2017.)? – https://youtu.be/ajkeXSQDJOQ
6. Kako svoju Flipgrid temu ponuditi drugima? – https://youtu.be/d5Ybxpii0BU