Plickers – Kako u razredu očitati odgovore učenika?

Kratka demonstracija očitavanja odgovora korištenjem aplikacije Plickers.

Epizode:

1. Što je Plickers? – https://youtu.be/oyVJvHFYBYI
2. Kako koristiti Plickers? – https://youtu.be/ni3OjlnxbI0
3. Kako u Plickersu kreirati razrede i dodati učenike? – https://youtu.be/HTkiQphKWQM
4. Kako u Plickersu kreirati pitanja? – https://youtu.be/hLOuAx51BPE
5. Kako u razredu očitati odgovore učenika? – https://youtu.be/nTTBCAwEwKU
6. Kako u Plickersu pregledavati/vrednovati odgovore? – https://youtu.be/BBmKJzoKSA4
7. Kako koristiti Live view? –