Pobjednička lokomotiva

Prvu parnu lokomotivu izgradio je Richard Trevithick 1804. godine. No, lokomotivu koju pamtimo i koja je započela pravu revoluciju u prometu je Rocket. Inženjer Robert Stephenson (različiti izvori navode Georgea kao graditelja) je s tom lokomotivom u listopadu 1829. godine pobjedio na natječaju za lokomotivu koja će prevoziti putnike na liniji od Liverpoola do Manchestera. Samo je Rocket uspješno zadovoljila kriterije koji su tražili da se ukupno 56 kilometara staze prođe s minimalnom prosječnom brzinom od 16 km/h. Godinu dana kasnije svečano je otvorena prva željeznička linija. Pri dolasku vlaka u liverpoolsku stanicu William Huskisson, član Parlamenta, je pao pod kotače lokomotive i poginuo.

Korišteni su dijelovi filma “Our Hospitality” (1923.).

Namjena videa: Video se može iskoristiti u temi o industrijskoj revoluciji u osnovnoj i srednjoj školi.