Povijesni izvor: zvučni zapis proglašenja NDH

Slavko Kvaternik je 10. travnja 1941. godine putem Radio Zagreba objavio proglašenje Nezavisne Države Hrvatske. Zvučni zapis je objavljen isključivo u edukacijske svrhe.

Tekst:

Hrvatski narode!

Božja providnost i volja našeg saveznika, te mukotrpna višestoljetna borba hrvatskoga naroda i velika požrtvovnost našeg Poglavnika doktora Ante Pavelića, te ustaškog pokreta u zemlji i inozemstvu odredili su da danas pred dan Uzkrsnuća Božjeg Sina, uzkrsne i naša Nezavisna Država Hrvatska!

Pozivam sve Hrvate, u kojem god oni mjestu bili, a naročito sve častnike, dočastnike i momčad cjelokupne oružane snage i javne sigurnosti, da drže najveći red i da svi smjesta prijave zapovjedničtvu oružane snage u Zagrebu mjesto gdje se nalaze, te da ciela oružana snaga smjesta položi zakletvu vjernosti Nezavisnoj Državi Hrvatskoj i njenom Poglavniku. Cjelokupnu vlast i zapovjedničtvo cjelokupne oružane snage preuzeo sam danas kao opunomoćenik Poglavnika!

Bog i Hrvati!

Za Dom spremni!

Namjena videa: video se može iskoristiti u nastavi povijesti u osnovnoj i srednjoj školi. Radi se o zvučnom povijesnom izvoru.