Predavanje “Facebook u svakodnevici škole”

Predavanje Miljenka Hajdarovića održano na CARNetovoj korisničkoj konferenciji – CUC 2015. Link na prezentaciju i stručni rad: https://radovi2015.cuc.carnet.hr/modules/request.php?module=oc_program&action=summary.php&id=48