Primjeri subkulture i kontrakulture

Animaciju s primjerima subkulture i kontrakulture izradila je Kristina Baksa (učenica 3.a razreda SŠČ, 2014.).