Što rade povjesničari?

Što radi povjesničar? Biti povjesničar nije lako. Povjesničar je jedna vrsta detektiva koji umjesto zločina istražuje neke povijesne događaje ili ljude. Povijesno istraživanje je poput sastavljanja slagalice. Svaki njen dio je dokaz ili činjenica o jednom dijelu velike priče. Što su povijesni događaji složeniji to i naša slagalica ima više dijelova.

Jeste li prepoznali povijesnu ličnost na slagalici? Radi se o banu Josipu Jelačiću. Spomenik njemu u čast nalazi se na glavnom gradskom trgu Zagreba. Glavne trgove obično imenujemo po osobama koje su učinile nešto vrlo značajno u prošlosti. Dakle, tko je taj Jelačić i što je značajnog učionio za nas?

Želimo li biti povjesničari i pronaći odgovora na to pitanje moramo raditi na isti način kao i pravi povjesničari. Osnovni posao povjesničara je proučavanje povijesnih izvora. Povijesni izvori su ostaci prošlosti koji nam služe za pojašnjavanje nekih događaja iz prošlosti.

Imamo različite vrste povijesnih izvora. Prvu podjelu koju moramo uočiti je podjela na primarne i sekundarne povijesne izvore. Primarni povijesni izvor je nešto što potječe iz prošlosti, a sekundarni povijesni izvor je neko novije djelo u kojem je prikazano nešto iz prošlosti. Zvuči komplicirano? Da pojasnimo – novčić iz vremena Rimskog Carstva je primarni povijesni izvor, a crtež tog novčića iz recimo 2015. godine je sekundarni povijesni izvor. Postoji još jedna podjela povijesnih izvora koja ih dijeli na materijalne, pisane, slikovne i audio-vizualne (zvučni i drugi multimedijski zapisi).

Bez obzira o kojoj se vrsti povijesnih izvora radi zadatak povjesničara je da ih prouči, kritički vrednuje i interpretira. Ako se vratimo Jelačiću naš bi zadatak bio prikupiti što više različitih vrsta izvora kako bi dobili najbolju moguću sliku o toj povijesnoj ličnosti. Sve što smo doznali i kritički procijenili sastavljamo u jednu priču ili da se izrazimo kao povjesničari – u narativ. Važno je napomenuti da prilikom istraživanja različiti istraživači mogu doći do različitih zaključaka, pa onda i njihove priče, njihovi narativi mogu biti različiti. Posao je povjesničara da onda o tim razlikama raspravljaju i pokušaju pronaći nove dokaze za svoje narative.

Namjena videa: video se može iskoristiti u radu s učenicima na početku 5. razreda osnovne škole ili na početku poučavanja Povijesti u srednjim školama.