Dodajte FlipGrid kopilote

Ekipa FlipGrida je u veljači 2018. godine u svoju aplikaciju dodala još jednu novost. Vašem gridu možete dodati kopilota ili tako reći suvlasnika grida. Kopilot ima sve ovlasti kao i vlasnik grida (kreiranje tema, vrednovanje, komentiranje…).