One take movie ili film u jednom kadru

Kreiranje filma u jednom kadru (one take movie) je nastavna metoda preporučljiva za grupni rad učenika. Osnovna je pretpostavka da učenici raspolažu s barem jednim mobilnim uređajem što u današnje vrijeme i ne bi trebao biti problem. Pojednostavljeno rečeno radi se o metodi u kojoj učenici samostalno istražuju i prezentiraju svoje zaključke. Na koji će način istraživati – udžbenik ili druga literatura ili internet – potpuno je svejedno. Prezentacija zaključaka se ovdje umjesto klasičnih plakata ili računalnih prezentacija vrši snimanjem kratkog filmskog uratka.

Gledamo li revidiranu Bloomovu taksonomiju dimenzija kognitivnih procesa ovo je jedan od načina rada u kojem učenici postepeno napreduju od jednostavnijih prema složenijim procesima. Učenici interpretiraju nađene informacije koje da bi ih prikazali potkrijepljuju primjerom (ilustracijom – prikazuju nešto apstraktno pomoću konkretnog primjera). Informacije koje su pronašli moraju sažeti, odlučiti to što je važno, pa se te informacije moraju i vrednovati (možda čak i kritizirati). Kako bi se nešto predočilo drugima, kako bi ostvarili vršnjačko poučavanje, moraju strukturirati ono što žele predstaviti, moraju izraditi plan scena ili scenarij. I naposlijetku učenici kreiraju svoju prezentaciju u kojoj su reorganizirali elemente u novu strukturu.

Vratimo se na upute za rad. Učenike podijeliti u grupe (najbolje od po četiri učenika). Ovisno o njihovim mogućnostima prepustiti grupi da sama ispita koje vještine posjeduje koji učenik i kako mogu doprinijeti grupnom radu. Učenicima pojasniti koji je njihov zadatak (poželjno napisati na papir ili recimo na ploči/Padletu).

Osnovni zadatak obično ima ove korake (ako se ova metoda koristi prvi put onda je početni korak pokazati primjer):
1. istražiti određeno pitanje korištenjem literature/multimedije (udžbenik i druga literatura ili internet);
2. priprema vlastite prezentacije (što govoriti, što napisati, što grafički prikazati);
3. snimanje;
4. objava rezultata rada.

Učenici sami prosuđuju (ili po porebi uz pomoć učitelja) koje će informacije iskoristiti. Potom sami crtaju/printaju/priređuju grafičke i tekstualne materijale. Potom sami kreiraju naraciju koja prati prezentiranje sadržaja, a napredne grupe možda čak mogu pripremiti i određenu glazbenu podlogu.

Tijekom snimanja jedan učenik upravlja kamerom. Jedan učenik govori naraciju dok ostali upravljaju materijalom (obično papirima).

Umjesto naracije sve može biti prikazano tekstom, slikom ili drugačije.

Najjednostavni primjer je da učenici koriste bojice kako bi nacrtali određena zbivanja i onda scenu po scenu ispred kamere miču papire i tako otvaraju priču. Pogledate video primjer.

Ova je metoda rada korištena na satovima Povijesti i Sociologije. Filmovi su dijeljeni putem YouTubea ili podignuti na Padlet.

Primjeri učeničkih radova: