Kategorija: IKT u poučavanju

One take movie ili film u jednom kadru

Kreiranje filma u jednom kadru (one take movie) je nastavna metoda preporučljiva za grupni rad učenika. Osnovna je pretpostavka da učenici raspolažu s barem jednim mobilnim uređajem što u današnje vrijeme i ne bi trebao biti problem. Pojednostavljeno rečeno radi se o metodi u kojoj učenici samostalno istražuju i prezentiraju svoje zaključke. Na koji će

Flipgrid – alat za video rasprave

Flipgrid je “on fire” kako bi rekli naši kolege s engleskog govornog područja. Američki nastavnici osnovnih i srednjih škola te mnogi fakultetski i izvaninstitucionalni edukatori u sve većem broju koriste Flipgrid. Flipgrid je alat koji na vrlo jednostavan način omogućuje veću aktivaciju i sudjelovanje učenika u procesu poučavanja.