Predavanje Dinka Odaka o čestim zabludama o ličnostima i događajima Drugog svjetskog rata održano 16. rujna 2017. u Muzeju Međimurja Čakovec u organizaciji Udruge za edukaciju i promicanje ljudskih prava.