Predavanje Almira Alića o djelovanju Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju održano 16.9.2017. u Muzeju Međimurja Čakovec u organizaciji Udruge za edukaciju i promicanje ljudskih prava.