U Internet arhivu pronašao sam Universalovu filmsku novost o dopremanju i pogrebu američkih zrakoplovaca koji su 1946. godine oboreni iznad Jugoslavije.