Remek-djela impresionističkog slikara Edouarda Maneta (23.1.1832.-30.4.1883.) uz pratnju impresionističke glazbe Edvarda Griega.