Predavanje Miljenka Hajdarovića održano na CARNetovoj korisničkoj konferenciji – CUC 2014. Link na prezentaciju i stručni rad: https://radovi2014.cuc.carnet.hr/modules/request.php?module=oc_proceedings&action=summary.php&a=Accept&id=63