Prvu parnu lokomotivu izgradio je Richard Trevithick 1804. godine. No, lokomotivu koju pamtimo i koja je započela pravu revoluciju u prometu je Rocket. Inženjer Robert Stephenson (različiti izvori navode Georgea kao graditelja) je s tom lokomotivom u listopadu 1829. godine pobjedio na natječaju za lokomotivu koja će prevoziti putnike na liniji od Liverpoola do Manchestera.